Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje o udzieleniu zamówienia publicznego na zakup sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w ramach projektu pn.: „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim”.

Treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia znajduje się w załączniku.

Załączniki