Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Nisku i Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Rudniku nad Sanem.

 

Równocześnie dzień ten zostanie odpracowany 15 grudnia 2018 r. (sobota)

 

 Dyrektor PCPR Nisko

 

Marta Ciosmak