Ogłoszenie Starosty Niżańskiego w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Niżańskiego