Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, na stronie tematycznej "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie", zostały zamieszczone 2 bazy danych:

-        Baza dotycząca obecnego funkcjonowania placówek zapewniających schronienie osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie województwa podkarpackiego.

-        Baza dotycząca oferty poradnictwa specjalistycznego (w szczególności psychologicznego czy prawnego) dla osób doświadczających przemocy, świadczonego przy użyciu zdalnych środków komunikacji np. telefonicznie czy mailowo.

 

Zainteresowani klienci mogą korzystać z podanych tam informacji.