W związku ze stopniowym znoszeniem ograniczeń i zakazów związanych z wystąpieniem stanu epidemii informuję, że od dnia 25 maja 2020 r. przywrócona została w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku bezpośrednia obsługa klientów. Obsługa klienta prowadzona jest w pokoju nr 1, gdzie można złożyć m.in. wnioski o dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wnioski do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku.

Jednocześnie proszę by przebywając wewnątrz budynku zachować bezpieczne odległości oraz zasadę - jedna osoba na jedno stanowisko obsługi. Proszę także by na korytarzu przed pokojem nr 1 (gdzie odbywa się obsługa klientów PCPR i PZON) znajdowało się maksymalnie trzy osoby oczekujące na złożenie odpowiedniego wniosku.

Zwracam się z prośbą, aby w miarę możliwości wizyty dotyczące spraw związanych z pieczą zastępczą, wparciem psychologicznym, czy innym poradnictwem odbywały się jednak po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w celu zapewnienia odpowiednich środków ostrożności.

 

Ponadto ze względu na ciągle istniejące zagrożenie związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, bezpośrednia obsługa odbywać się będzie z zachowaniem środków ostrożności. Osoby wchodzące do budynki, w którym mieści się siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Nisku proszone są o przestrzeganie zasad związanych z noszeniem maseczek ochronnych oraz rękawiczek jednorazowych, a także o dezynfekcję rąk przed wejściem do budynku (środek do dezynfekcji rąk znajduje się przy drzwiach wejściowych).

Jednocześnie zachęcamy nadal do załatwiania spraw bez konieczności osobistej wizyty tj. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - poczty elektronicznej, systemu SOW platformy ePUAP, a także kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Praca składów orzekających Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Jednocześnie informuję, że zgodnie  z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2020 poz.534) z przyczyn związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, w przypadku gdy lekarz przewodniczący składu orzekającego uzna dołączoną do wniosku dokumentację medyczną za wystarczającą do wydania oceny, skład orzekający może rozpoznać sprawę i wydać orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności bez uczestnictwa w posiedzeniu składu orzekającego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego. O terminie posiedzenia składu orzekającego osoby zostają informowane telefonicznie lub listownie. Obecnie wszystkie posiedzenia składów orzekających odbywają się bez uczestnictwa osoby orzekanej.

Kontakt telefoniczny z PCPR - 15 84 16 368

Kontakt telefoniczny PZON- 15 84 16 368 wew. 332

Poczta elektroniczna - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Kontakt telefoniczny z Wypożyczalnią – 699 670 417