Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Ośrodek Adopcyjny w Rzeszowie informuje, że z dniem 1.09.2020r. następuje zmiana godzin udzielania telefonicznego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

Pomoc w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju udzielana będzie od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 - 15.30 oraz w piątek w godzinach 8.00 -18.00 pod numerami telefonu: (17) 850 79 31 oraz (17) 747 06 06 w godzinach 8.00-15.30

(17) 850 79 31 w godzinach 15.30-18.00