Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Rudniku nad Sanem, mieszczącym się przy ul. Rzeszowskiej 35 realizowany będzie Program oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie  „Ocalić to, co zginęło”.                  

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych przeznaczony jest dla osób stosujących przemoc zarówno mężczyzn jak i kobiet.

W  części edukacyjnej przekazana zostanie szeroko pojęta wiedza na temat zjawiska przemocy. Natomiast korekcja postaw ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, treningu umiejętności społecznych i asertywnych oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystania ze wsparcia społecznego.

Program będzie realizowany od 1 października  2020 r. do 30 listopada 2020 r. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu.

Osoby chętne do wzięcia udziału w ww. programie proszone są o kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej tel. 15/649 21 86, 607 302 198.