Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że w Systemie SOW od 1 stycznia 2022 r., zostaną aktywowane nabory wniosków na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w sprzęt rehabilitacyjny.

Wnioski należy składać za pośrednictwem platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem https://sow.pfron.org.pl/

Wnioski o dofinansowanie, można składać w dotychczasowej formie papierowej lub drogą elektroniczną w systemie SOW: https://sow.pfron.org.pl/

Do prawidłowego złożenia wniosku wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego, który umożliwia załatwianie spraw urzędowych online i można go uzyskać bez wychodzenia z domu.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych wniosków można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki 7, 37-400 Nisko, pok. 1 lub pod numerem telefonu 15 841 63 68.

Jak skorzystać z systemu SOW – wymagania, rejestracja i logowanie, składanie wniosku.