W 2022 roku wnioski w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I i  MODUŁ II, przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) pod adresem:

https://sow.pfron.org.pl
 

Termin przyjmowania wniosków:

MODUŁ I:

  • Od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

MODUŁ II:

  • Od 1 marca 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2021/2022)
  • Od 10 września 2022 r. do dnia 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2022/2023).

 

Aktywny Samorząd - formy wsparcia 

 

Załączniki należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku (załączniki zamieszczone są w systemie).

Do prawidłowego złożenia wniosku wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego lub Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego.