[WPISZ DATĘ np. 16 grudnia 2015 r.] zakończono postępowanie w sprawie naboru pracownika [pracowników] na wolne stanowisko [NAZWA STANOWISKA] w [NAZWA PODMIOTU] w [NAZWA MIEJSCOWOWŚCI].

Karta informacyjna dokumentu

Wynik postępowania

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego nie zatrudniono pracownika.

Uzasadnienie

Komisja ds. naboru nie wybrała kandydata do zatrudnienia na oferowane stanowisko, ponieważ zaproszeni i uczestniczący w rozmowach kwalifikacyjnych kandydaci nie spełnili w pełni oczekiwań Komisji w ocenianych obszarach.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.