Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku powołany został przez Starostę Niżańskiego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku. Obejmuje zasięgiem swego działania następujące gminy: Nisko, Ulanów, Rudnik, Jarocin, Krzeszów, Harasiuki, Jeżowe.

Podstawa prawna działania Zespołu

 • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, ze zmianami),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz. U. Nr 17, poz. 162),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca
  2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
  (Dz. U. Nr 139, poz. 1328).


W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (tj. do celów pozarentowych) należy zgłaszać się do siedziby Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku, ul. Kościuszki 7

Informacji o zakresie orzekania o niepełnosprawności udzielają pracownicy w godzinach pracy: 

poniedziałek – piątek  od 730 do 1530

Informacja telefoniczna: 015 841 63 68

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje:

 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób, które ukończyły 16 rok życia,
 • orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 • legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Orzeczenia o niepełnosprawności dla dzieci do 16 roku życia wydaje się dla celów:

 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • świadczenia pielęgnacyjnego,
 • korzystania z ulg i uprawnień ze względu na ograniczenia sprawności ruchowej.

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (lekkim, umiarkowanym lub znacznym) wydaje się dla osób, które ukończyły 16 rok życia, dla celów:

 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia
 • uczestnictwa w warsztacie terapii zajęciowej
 • konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
 • uzyskania karty parkingowej,
 • świadczeń z pomocy społecznej
 • zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uzyskania przez opiekuna dziecka świadczenia pielęgnacyjnego,
 • ulg i uprawnień.