Legitymacja osoby niepełnosprawnej
Zespół wydaje legitymacje osoby niepełnosprawnej na podstawie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

Aby otrzymać legitymację należy złożyć:

  • wniosek o wydanie legitymacji,
  • kopię orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji,
  • jedno aktualne zdjęcie,

 

Zespół nie wypłaca świadczeń finansowych. Orzeczenie jest dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność.
Przysługujące osobie niepełnosprawnej świadczenia oraz ulgi i uprawnienia uzależnione są od orzeczonej niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach również od kodu schorzenia lub szczegółowego wskazania znajdującego się na orzeczeniu.
Otrzymane w Zespole orzeczenie należy złożyć we właściwej instytucji, przyznającej świadczenia lub ulgi.