Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Zgodnie z art. 35a ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046), zadania powiatu dotyczące rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych realizowane są przez powiatowe urzędy pracy.

Strona internetowa Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku: http://nisko.praca.gov.pl/