Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, iż Powiat Niżański w 2018 roku kontynuuje realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, przyjmując rolę Realizatora programu. Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2018 r. program obejmuje następujące obszary wsparcia w poszczególnych Modułach:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)
 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie  opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką.

Wnioski w ramach Modułu I należy składać w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 r. (dotyczy to wszystkich obszarów  Modułu I).

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym:

Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018 Modułu II).

Wnioski należy składać w terminie do dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019 Modułu II).

Szczegółowe informacje odnośnie programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki 7 lub pod numerem telefonu: 015 841 63 68.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej  www.pcpr-nisko.pl w zakładce „Aktywny samorząd”.