Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w ramach projektu pn. ,,Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim”, informuje
o pytaniach jakie wpłynęły do zamawiającego oraz udzielonych na nie odpowiedziach.

Informacje zamieszczono na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku

Odpowiedzi i wyjaśnienia:

Zakup sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w ramach projektu pn.: „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w powiecie niżańskim”

 

Przetarg zamieszczono na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku >>

 

 

Jej pierwszy, nieuleczalny typ to choroba autoimmunologiczna, najczęściej diagnozuje się u dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym oraz u niemowląt. Brak podstawowej wiedzy w społeczeństwie doprowadza do częstych konfliktów, stygmatyzacji, dyskryminacji chorych dzieci oraz ich rodziców. 

Częste stwierdzenia typu: „nie trzeba było dawać dziecku tak dużo słodyczy, to było by zdrowe”, albo „moja ciocia też miała cukrzycą i brała tabletki, a ty to tak wyolbrzymiasz”, są krzywdzące. Prawo polskie nie jest dopasowane do obecnych potrzeb i realiów codzienności. Dzieci z cukrzycą typu 1, stają się złem koniecznym w przedszkolach i szkołach, a brak pomocy ze strony organów prowadzących, wręcz odrzucanie tych uczniów powodowane jest brakiem przejrzystych regulacji prawnych.