W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków oraz zapotrzebowań w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Aktualnie wnioski o dofinasowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do Realizatorów programu (samorządów powiatowych) do dnia 16 listopada 2020 r. Zapotrzebowania realizatorów programu na środki w ramach modułu III przyjmowane są przez PFRON do dnia 30 listopada 2020 r. W związku z wprowadzeniem powyższych terminów składania wniosków oraz zapotrzebowań w Module III programu okres na jaki może zostać przyznane świadczenie wydłużony został do maksymalnie 5 miesięcy.

W ślad za tymi zmianami zmodyfikowane zostały wzory: formularza wniosku o dofinansowanie ze środków programu – Moduł III, oraz zapotrzebowania na środki PFRON potrzebne na realizację Modułu III programu. Od dnia 3 listopada 2020 roku wnioski oraz zapotrzebowania w ramach Modułu III mogą być składane w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (systemie SOW) już na nowych formularzach. Aktualne informacje o programie oraz wzory formularzy dostępne są także na stronie internetowej Funduszu w zakładce dedykowanej programowi „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie!

INFORMACJA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że bezpośrednia obsługa Interesantów w Centrum odbywa się przy przestrzeganiu obowiązującego reżimu sanitarnego.

W związku z powyższym podczas załatwiania spraw w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku oraz w Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Rudniku nad Sanem proszę o przestrzeganie następujących zasad:

  • obowiązek noszenia maseczek zasłaniających usta i nos,
  • korzystanie z płynów do dezynfekcji rąk,
  • używanie rękawiczek jednorazowych,
  • przestrzeganie odstępu 2 m między osobami na korytarzu.

Obsługa Interesantów odbywa się w pokoju nr 1 zgodnie
z  obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 października 2020 r. „Do odwołania w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania
o charakterze publicznym dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.”

Zwracam się jednocześnie z prośbą o wcześniejsze, w miarę możliwości, przygotowanie składanych przez Państwa wniosków, co pozwoli na skrócenie czasu załatwienia sprawy i przyczyni się do skrócenia czasu oczekiwania następnych osób na złożenie odpowiednich dokumentów.

Jednocześnie zachęcam nadal do załatwiania spraw bez konieczności osobistej wizyty tj. za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej - poczty elektronicznej, systemu SOW platformy ePUAP, a także kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

 

Kontakt telefoniczny z PCPR - 15 84 16 368

Kontakt telefoniczny PZON- 15 84 16 368 wew. 332

Poczta elektroniczna - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Kontakt telefoniczny z Wypożyczalnią – 699 670 417

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że w dalszym ciągu posiada środki finansowe na dofinansowanie ze środków PFRON do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

W związku z tym prosimy o składanie wniosków do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki 7, 37-400 Nisko bądź o przesłanie kompletnego wniosku pocztą tradycyjną  lub za pomocą platformy EPUAP.

Druk wniosku >>POBIERZ