Grafika

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2021 Dyrektora PCPR z dnia 28 kwietnia 2021 r.,

dzień 4 maja 2021 r. (tj. wtorek) jest dniem wolnym od pracy, w zamian za dzień 1 maja 2021 r. (sobota).

Od 1 października 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”. To pierwszy tak duży projekt dotyczący włączenia osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, w którym można nie tylko proponować rozwiązania, ale także je sprawdzić, czyli przetestować. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych

Więcej informacji o projekcie w pliku >>

Nisko, dnia 22 marca 2021 r.

Szanowni Państwo,

W związku ze wzrostem zachorowań na COVID – 19 zostały wprowadzone ograniczenia na terytorium całego kraju na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U., poz. 512). Dlatego, też do dnia 9 kwietnia 2021 roku ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa interesantów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku oraz Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Rudniku nad Sanem.
Bezpośrednia obsługa interesantów, w sytuacjach wymagających osobistej wizyty, prowadzona nadal będzie przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności dotyczących ochrony zdrowia - zarówno naszych interesantów, jak i pracowników Centrum, Zespołu i Wypożyczalni.

W 2021 roku wnioski w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ I i  MODUŁ II, przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) pod adresem:

https://sow.pfron.org.pl
 

Termin przyjmowania wniosków:

MODUŁ I:

  • Od 1 marca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.

MODUŁ II:

  • Od 1 marca 2021 r. dnia 31 marca 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),
  • Od 10 września 2021 r. dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

 

Załączniki należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku (załączniki zamieszczone są w systemie).

Do prawidłowego złożenia wniosku wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego lub Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego.