Szanowni Państwo,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że zgodnie z Zarządzeniem nr 12/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku z dnia 25 października 2023 r.:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku,
  • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Nisku,
  • Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspierającego w Rudniku nad Sanem, będą nieczynne w dniu 2 listopada 2023 r. (czwartek).

 

2 listopada 2023 r. jest dniem wolnym od pracy dla pracowników PCPR w zamian za święto przypadające w dniu 11 listopada 2023 r. (sobota).

Powiat Niżański oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku uprzejmie informuje, że w terminie od 1 listopada 2023 r. do 30 listopada 2023 r. odbędzie się nabór wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Celem programu „Zajęcia klubowe w WTZ” jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. Adresatami programu są podmioty prowadzące WTZ, którzy zainteresowani są prowadzeniem zajęć klubowych. W ramach powyższego programu podmioty prowadzące WTZ mogą ubiegać się o dofinansowanie Zajęć klubowych w ramach realizacji niniejszego programu.

Zbliżająca się tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen okres realizacyjny (12 miesięcy) począwszy od 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.

Termin przyjmowania wniosków podmiotów prowadzących WTZ o dofinansowanie zajęć klubowych upływa 17 listopada 2023 r.

Lekarz orzecznik winien posiadać prawo wykonywania zawodu lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizację co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin mających zastosowanie w procesie orzekania o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (min. specjalizacja psychiatria, pediatra, pulmonologia, gastrologia, reumatologia) .

 

Do zadań lekarza orzecznika należy:

  • przewodniczenie składowi orzekającemu oraz współuczestnictwo w rozpatrywaniu wniosków w sprawie wydania orzeczenia o stopniu lub niepełnosprawności,
  • sporządzenie oceny stanu zdrowia wnioskodawcy na podstawie przeprowadzonego badania i/lub analizy dokumentacji medycznej,
  • stosowanie trybu samokontroli poprzez analizę wniesionych przez wnioskodawcę odwołań i sporządzenie pisemnego uzasadnienia.

Posiedzenia składów orzekających odbywają się w siedzibie Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności pod adresem 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7 w terminach i godzinach ustalanych indywidualnie z lekarzem orzecznikiem.

Niezbędna jest umiejętność pracy na komputerze.

Lekarz orzecznik zatrudniony jest w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Osoby zainteresowane podjęciem współpracy proszone są o kontakt pod nr tel. 15 84 16 368.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!