Dyrektor  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że dzień 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności w Nisku i Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego w Rudniku nad Sanem.

 

Równocześnie dzień ten zostanie odpracowany 15 grudnia 2018 r. (sobota)

 

 Dyrektor PCPR Nisko

 

Marta Ciosmak

Informacje o wyniku naboru na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Nisku pod adresem>>www.bip.powiat-nisko.pl

Powiat Niżański informuje o kolejnym naborze wniosków o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie prowadzenia zajęć klubowych w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”. Termin naboru wniosków na kolejny rok realizacyjny, wyznaczony jest do 10 listopada 2018 r. Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (12 miesięcy) począwszy od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.