W dniu 9 lipca br. o godz. 10.45 na Placu Wolności w Nisku będzie prowadzona kampania informacyjna Programu 500+. Informacji udzielać będą pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego
w Rzeszowie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców powiatu niżańskiego.

W niedzielę, 9 czerwca 2019 roku na terenie Gminnego Zakładu Sportu i Rekreacji „Błękitny San” w Krzeszowie rodziny zastępcze z powiatu niżańskiego spotkały się po raz drugi na pikniku zorganizowanym przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

Piknik był okazją do wymiany doświadczeń oraz integracji rodzin zastępczych z terenu powiatu niżańskiego. Obecne na pikniku rodziny zastępcze przywitała Pani Marta Ciosmak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku. Na pikniku gościliśmy także Pana Roberta Bednarza - Starostę Niżańskiego, który podkreślił rangę i ważność takich spotkań, codzienny trud rodziców zastępczych i wkład włożony w wychowanie dzieci. Najmłodsi uczestnicy pikniku od pana starosty otrzymali drobne upominki. Podczas spotkania na uczestników czekało wiele niespodzianek i przeróżnych atrakcji. Mieli oni okazję sprawdzić swoją sprawność na parku linowym. Chłopcy korzystali z kortów tenisowych, grali w piłkę nożną, siatkową a także paintball. Najmłodsi byli pochłonięci zabawą na dmuchańcu. Imprezę uświetniło przybycie strażaków z Państwowej Straży Pożarnej z Niska. Strażacy zaprezentowali dzieciom wyposażenie wozu strażackiego a na zakończenie schłodzili wszystkich wodą. Ponadto ogromnym zainteresowaniem cieszyło się malowanie twarzy, puszczanie baniek mydlanych czy łowienie rybek w basenie. Rodziny aktywnie brały udział we wspólnych grach, zabawach. Dla uczestników przewidziano również pyszny poczęstunek: kiełbaski, szaszłyki z grilla, smaczne ciasta i inne słodkości także dla ochłody zimne napoje i pyszne lody. W trakcie imprezy rodziny mogły porozmawiać o problemach, z jakimi borykają się każdego dnia, ale również o sukcesach i własnych doświadczeniach. Na zakończenie pikniku wszyscy uczestnicy zebrali się do pamiątkowego zdjęcia.

Piękna pogoda i moc atrakcji sprawiły, że wszyscy uczestnicy wrócili do domów w doskonałych nastrojach. Dziękujemy Panu Staroście, Robertowi Bednarzowi za swoją obecność podczas pikniku, Panu Stanisławowi Szafranowi, dyrektorowi GZSiR "Błękitny San" w Krzeszowie za pomoc w zorganizowaniu przedsięwzięcia  oraz harcerzom z ZHP HUFIEC im. Szarych Szeregów w Nisku a także wszystkim rodzinom zastępczym za tak liczny udział. Wasza obecność i otwartość a także radość i uśmiech na twarzach dzieci były najcenniejszym podziękowaniem i ogromną satysfakcją dla organizatorów pikniku. Jest też dowodem na to, że piknik należy zaliczyć do udanych i wpisać go na stałe w kalendarz imprez organizowanych na terenie Powiatu Niżańskiego.

Powiat Niżański oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że w terminie od 1 czerwca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

Prowadzenie zajęć klubowych przez WTZ, jak również finansowanie ich ze środków PFRON, wprowadziła do porządku prawnego znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wdrożenie nowych rozwiązań ustawowych, realizowanych w ramach przedmiotowego programu, rozszerza możliwości skutecznego aktywizowania tych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, którzy opuścili warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia, oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie. Adresaci programu - podmioty prowadzące WTZ, zainteresowani prowadzeniem zajęć klubowych, mogą ubiegać się o ich dofinansowanie w ramach realizacji niniejszego programu.

Zbliżająca się tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r.), oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

W związku z powyższym termin przyjmowania wniosków WTZ o dofinansowanie zajęć klubowych upływa 24 czerwca 2019 r.

 

 

Szczegóły naboru i wymagane dokumenty w załącznikach