Grafika

W niedzielę, 26 czerwca 2022 r. odbył się piknik rodzin zastępczych zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku. Rodziny zastępcze z powiatu niżańskiego spotkały się na terenie Gminnego Zakładu Sportu i Rekreacji ,, Błękitny San” w Krzeszowie. W imprezie udział wzięli Starosta Niżański Robert Bednarz i Wicestarosta Adam Mach i Dyrektor PCPR Marta Ciosmak. Starosta w słowach skierowanych do zebranych gości podkreślał szczególną wartość roli rodziców zastępczych, dziękował im za trud wychowania i opieki nad dziećmi oraz wyraził wdzięczność dla pracowników Centrum za pracę na rzecz rodzinnej pieczy zastępczej.

Podczas pikniku młodsze dzieci i młodzież korzystały z przygotowanych atrakcji, tj.  parku linowego, dmuchanej zjeżdżalni, kortu tenisowego, badmintona. Animatorzy czasu wolnego organizowali różne gry i zabawy. Ponadto dzieci mogły  korzystać z boiska do piłki nożnej czy siatkowej. We wspólne gry i zabawy z dziećmi zaangażował się również Starosta. W czasie pikniku rodziny mogły bliżej się poznać, porozmawiać, zrelaksować. Podczas wspólnego grillowania i słodkiego poczęstunku rodzice zastępczy mieli sposobność porozmawiać z przedstawicielami władz samorządowych.

Takie wydarzenie to świetna forma wspólnego spędzania czasu, wymiany doświadczeń oraz podzielenia się problemami i radościami wynikającymi ze sprawowania pieczy zastępczej. Wszyscy uczestnicy pikniku, a szczególnie dzieci były bardzo zadowolone ze wspólnie spędzonego czasu. Dlatego też piknik rodzin zastępczych wpisze się w kalendarz cyklicznych imprez powiatu niżańskiego.

KOMUNIKAT

dot. Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego

(ul. Piłsudskiego 9 w Rudniku nad Sanem)

 

 

Od dnia 1 lipca 2022 r. (piątek) wnioski o wypożyczenie sprzętu z Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspomagającego należy składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku mieszczącego się przy ul. Kościuszki 7 w Nisku.

Wnioski o wypożyczenie sprzętu rehabilitacyjnego można pobrać ze strony http://www.pcpr-nisko.pl/index.php/niepelnosprawni/145-wypozyczalnia-sprzetu-rehabilitacyjnego  lub osobiście w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Informacje można uzyskać pod nr tel.: 699 670 417 lub 15 841 63 68.

 

Powyższa zmiana spowodowana jest prowadzonym remontem budynku, a w związku z tym z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z usług Wypożyczalni.

Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Powiat Niżański oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że w terminie od 1 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r. odbędzie się druga tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ”.

     Prowadzenie zajęć klubowych przez WTZ, jak również finansowanie ich ze środków PFRON, wprowadziła do porządku prawnego znowelizowana ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wdrożenie nowych rozwiązań ustawowych, realizowanych w ramach przedmiotowego programu, rozszerza możliwości skutecznego aktywizowania tych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, którzy opuścili warsztat w związku z podjęciem zatrudnienia, oraz osób niepełnosprawnych przed rozpoczęciem procesu rehabilitacji w warsztacie. Adresaci programu - podmioty prowadzące WTZ, zainteresowani prowadzeniem zajęć klubowych, mogą ubiegać się o ich dofinansowanie w ramach realizacji niniejszego programu.

     Zbliżająca się tura naboru wystąpień o przyznanie środków finansowych na realizację programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego (tj. od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.), oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.

W związku z powyższym termin przyjmowania wniosków WTZ o dofinansowanie zajęć klubowych upływa 22 czerwca 2022 r.