Zakup sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w ramach projektu pn:
...

W 2019 roku wnioski w ramach Programu „Aktywny Samorząd” MODUŁ II, przyjmowane będą wyłącznie drogą

...

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków

...

Powiat Niżański informuje o kolejnym naborze wniosków o przyznanie środków PFRON na dofinansowanie

...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, iż Powiat Niżański w 2018 roku kontynuuje

...