Koordynator do spraw Dostępności w Starostwie Powiatowym w Nisku:

Marta Ciosmak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Nisku


Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, 37-400 Nisko ul. Kościuszki 7,

tel: +48 15 841 63 68

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Do zadań koordynatora należy w szczególności:

 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Nisku i jednostki organizacyjne Powiatu Niżańskiego,
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Nisku i jednostki organizacyjne Powiatu Niżańskiego, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
 • monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Nisku i jednostek organizacyjnych Powiatu Niżańskiego, w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Raport

Uchwała Zarządu Powiatu

Procedura obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

 

Wykaz osób odpowiedzialnych za zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej
i cyfrowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku

1. Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna:

- Pani Małgorzata Kosior (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) –
tel. 15 84 13 368 wew. 333,

- Pani Joanna Kozioł (Powiatowy Zespół ds. orzekania o Niepełnosprawności) –
tel. 15 84 16 368 wew. 332,

- Pani Magdalena Szafran (Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego i wspierającego w Rudniku nad Sanem) – tel. 699 670 417,

2. Dostępność cyfrowa: - Pan Andrzej Kołodziej – tel. 15 84 12 607 wew. 128.

 

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.pcpr-nisko.pl

Data publikacji strony internetowej: 2017-11-22.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: nie dotyczy.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • Dokumenty mogą nie mieć powiązanych etykiet tekstowych powiązanych z polami i może być problematyczny dla osób, które korzystają z czytnika ekranu. Możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas. Dane teleadresowe są obok formularza kontaktowego.
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich, skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, które z nich potrzebujesz i jak powinniśmy je dostosować.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają charakter promocyjny lub dekoracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Andrzeja Kołodzieja, e-mailowo — Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie — 15  84 12 700.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko;
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść; 
 • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści według Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, ul. Kościuszki 7, 37-400 Nisko, przy którym działa Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności

 1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ulicy Krętej. Wejście to znajduje się na parterze, na poziomie chodnika. Drugie wejście znajduje się od strony ulicy Kilińskiego, tu znajduje się jeden stopień. Wejściem głównym jest wejście od strony ulicy Krętej.
 1. Obsługa interesanta znajduje się po lewej stronie wejścia głównego, dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do części pomieszczeń prowadzą schody. W budynku nie ma windy.
 3. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na wprost wejścia do budynku.
 4. Po prawej stronie wejścia do budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. W siedzibie Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 6. Pomieszczenia obsługi interesanta wyposażone są w pętlę indukcyjną.
 7. Pomieszczenia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności posiadają oznaczenia w alfabecie Braill´a.
 1. Tablica informacyjna wykonana jest z napisami kontrastowymi oraz w alfabecie Braill´a.
 2. W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku można skorzystać z usługi tłumacza języka migowego z wcześniejszym zgłoszeniem takiej potrzeby.

 Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego, Pielęgnacyjnego i Wspomagającego w Rudniku nad Sanem, ul. Piłsudskiego 9, 37-420 Rudnik nad Sanem

 1. Do budynku prowadzi wejście znajdujące się z prawej strony od ulicy Piłsudskiego.
 2. Wypożyczalnia znajduje się na parterze budynku. Wejście dostępne jest dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, wyposażone jest w schody oraz podjazd.
 3. Cała siedziba Wypożyczalni jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 4. Przed budynkiem znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Do siedziby Wypożyczalni można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W Wypożyczalni można skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe