Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku pod adresem 37-400 Nisko, ul. Kościuszki 7, tel/fax. 15 8416 368, e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 1. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Andrzej Kołodziej, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu 15 8416 368 oraz e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą być w następujących celach:
  • realizacji zadań Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz innych zadań zleconych na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym i przepisów szczególnych
  • w celu realizacji przedmiotu umowy
  • w innych celach na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie.

 

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być strony postępowań.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • w zakresie realizacji zadań określonych w ust. 3 lit. a przez okres niezbędny do realizacji tych zadań oraz okres określony przepisami kancelaryjnymi i archiwalnymi,
  • w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, do czasu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
  • do momentu wycofania zgody na przetwarzanie, jeżeli to przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody.
 1. Posiada Pani/Pan prawo:
  • dostępu do treści swoich danych,
  • prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

 

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

 

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest:
  • w zakresie realizacji określonych w ust. 3 lit. a wymogiem ustawowym i jest obligatoryjne, a ich zakres został określony w ustawie Kodeks postępowania administracyjnego oraz w przepisach szczegółowych, konsekwencją niepodania tych danych będzie pozostawienie podania bez rozpoznania,
  • w celu zawarcia i realizacji umowy jest warunkiem zawarcia umowy, podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy,
  • w przypadku innych celów na podstawie Pana/Pani zgody, podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości realizacji tego celu.

 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.