Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuję, że rusza nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd.

W 2024 roku wnioski w ramach programu: MODUŁ I i  MODUŁ II, przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy SOW (System Obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON) pod adresem:

https://sow.pfron.org.pl

Termin przyjmowania wniosków:

MODUŁ I:

  • Od 1 marca 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r.

MODUŁ II:

  • Od 1 marca 2024 r. do dnia 31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2023/2024)
  • Od 10 września 2024 r. do dnia 10 października 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2024/2025).

Załączniki należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku (załączniki zamieszczone są w systemie).

Do prawidłowego złożenia wniosku wymagane jest posiadanie Profilu Zaufanego lub Kwalifikowanego Podpisu Elektronicznego.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku, pokój nr 1, pod numerem telefonu 15 841 63 68 lub na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2024-roku/

Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2024 roku