Powiat Niżański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku rozpoczyna realizację projektu partnerskiego pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”.

Lider projektu: Województwo Podkarpackie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie.

Partnerzy projektu:

 1. Stowarzyszenie „CRAS” Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej.
 2. Powiat Rzeszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie.
 3. Gmina m. Rzeszów/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie.
 4. Gmina m. Krosno/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Krośnie.
 5. Gmina Nowy Żmigród/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Żmigrodzie.
 6. Powiat Ropczycko-Sędziszowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach.
 7. Gmina Pruchnik/Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruchniku.
 8. Powiat Jarosławski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu.
 9. Powiat Krośnieński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.
 10. Powiat Niżański / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku.
 11. Powiat Leżajski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Leżajsku.
 12. Powiat Jasielski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jaśle.
 13. Powiat Strzyżowski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzyżowie.
 14. Powiat Łańcucki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łańcucie.
 15. Powiat Stalowowolski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Stalowej Woli

 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych w województwie podkarpackim.

 

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży, kandydatów do pełnienia funkcji w ramach pieczy zastępczej, kandydatów na rodziców adopcyjnych oraz członków ich rodzin, osób opuszczających pieczę zastępczą oraz inne instytucje opieki całodobowej, w których przebywają dzieci i młodzież, otoczenia ww. grup docelowych, rodziców/opiekunów, rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych lub rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze, kadry realizującej działania w obszarze usług społecznych, kandydatów do świadczenia usług społecznych w środowisku lokalnym z terenu województwa podkarpackiego.

 

Działania przewidziane do realizacji przez Powiat Niżański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku obejmuje: Wsparcie na rzecz dzieci/młodzieży/rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze - Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych z terenu powiatu niżańskiego.

 

Główne rezultaty projektu obejmują zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych, przystosowanie wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych do samodzielnego funkcjonowania poza ośrodkiem wychowawczym, poprawę funkcjonowania rodzin zastępczych.

 

Całkowita wartość projektu (całkowity koszt projektu): 16 237 976,72 zł

Łączna wysokość dofinansowania: 15 412 976,72 zł (w tym ze środków europejskich 13 802 280,21 zł oraz ze środków dotacji celowej 1 610 696,51 zł).