Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nisku informuje, że w dniu 15 maja 2024 r. zakończył się nabór wniosków na grupę wsparcia w ramach partnerskiego projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, Priorytet & Kapitał ludzki gotowy do zmian, Działanie 7.19, Integracja społeczna.

Do udziału w projekcie zgłosiło się 16 rodziców zastępczych z powiatu niżańskiego chcących wziąć udział w dedykowanym zadaniu, wzbogacić swoją wiedzę, nabyć nowe umiejętności wychowawcze oraz warsztat pracy jaki jest wykorzystywany przez nich w życiu codziennym.

W czasie trwania grupy wsparcia, podopieczni tych rodzin skorzystają z oferty zajęć animacyjnych.

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie