SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA

Nazwa Beneficjenta: POWIAT NIŻAŃSKI/POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W NISKU
Nr Projektu: FEPK.07.19-IL.01-0001/23
Tytuł Projektu:
„Zwiększenie dostępu do usług wspierających funkcjonowanie dzieci, młodzieży, rodzin biologicznych i pieczy zastępczej”
Za okres: 1.05.2024-31.07.2024

Lp.

Rodzaj wsparcia/działania (w przypadku szkoleń – dokładna nazwa szkolenia)

Data udzielania wsparcia/
działania

Godziny udzielania wsparcia/ działania

Dokładny adres realizacji wsparcia/ działania

Nazwa wykonawcy (np. w przypadku szkoleń, konferencji…) oraz nazwa pracodawcy (w przypadku staży zawodowych)

Liczba uczestników

1.

GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

31.05.2024

14.06.2024

21.06.2024

05.07.2024

11-14

16-19

16-19

16-19

Wolina, ul Piaskowa 10
37-400 Nisko
podkarpackie

AGNIESZKA BINKOWSKA

GABINET PSYCHOTERAPII

STALOWA WOLA

14

2.

ZAJĘCIA ANAIMACYJNE DLA DZIECI RODZICÓW BIORĄCYCH UDZIAŁW GRUPIE WSPARCIA

31.05.2024

14.06.2024

21.06.2024

05.07.2024

11-14

16-19

16-19

16-19

Wolina, ul Piaskowa 10
37-400 Nisko
podkarpackie

JUSTYNA BĄK

MIRROR FUN

PYSZNICA

10